Velkomen til fjells Velkomen til fjells Velkomen til fjells
Velkomen til fjells Velkomen til fjells Velkomen til fjells

Nokre ord

frå fagfolka

Utviklinga av Klukkargrende er eit lagarbeid

Spanande ting skjer når gode idear og dyktige fagfolk finn kvarandre. Klukkargrende er eit resultat av nettopp dette; Lokale eldsjeler med eit ynskje om å skape noko, som i samarbeid med dyktige arkitektar og stødige entreprenørar tek ein stor idé frå hovudet, via papiret og ut i landskapet. Her finn du ein presentasjon av våre to viktigaste samarbeidspartnarar; Taktil Arkitekter og Vang Bygg.

Image
Taktil arkitekter v/Marius Waagaard (t.v.) og Torbjørn Tryti.

Taktil arkitekter

Vi er eit Oslobasert arkitektkontor med prosjekt i heile Noreg. Taktil består for tida av Marius Waagaard (arkitekt mnal & valdris), Marte Tafjord Langeggen (master i arkitektur & oslojente) og Torbjørn Tryti (dagleg leiar, arkitekt mnal og hyttevaldris).

Arkitektur skal ha varige kvalitetar, tåle bruk, eldast og patinerast med verdigheit og ta omsyn til tradisjonar, omgjevnader og miljø. Vi legg særleg vekt på stadstilpassa arkitektur, og det å utvikle gode hus og omgjevnader for folk. Vi vil at arkitekturen skal kommunisere med heile sanseapparatet, den skal vera både behageleg og utfordrande på same tid. Materiala sin eigenart skal dyrkast og bidra til ein taktil arkitektur som både kan sjåast og følast.

Klukkargrende er eit særskilt spanande prosjekt i skjæringspunktet mellom kulturlandskap og fjellheim, modernitet og tradisjon, det unike og felleskapet. Overordna er ideen å lage åtte unike bustader som med eitt felles formspråk og uttrykk tilpassar seg landskap, tomt og bebuarar unikt i kvart tilfelle – tilpassa kvar einskild, og i tillegg med fellesfunksjonar og arenaer for samvær og aktivitet ut over kvar eining.

Les meir på taktil.no

Image
John Myhre i Vang Bygg AS.

Vang Bygg

Hovudentreprenør for bygging av bustadene i Klukkargrende blir Vang Bygg AS. John Myhre starta verksemda i 1983, og firmaet har i løpet av sine snart 40 leveår befesta posisjonen som ein av regionens mest velrennomerte og erfarne entreprenørar. I tett samspel med arkitektane og dyktige underleverandørar skal John og den 10 mann store gjengen hans bidra til at ideen om Klukkargrende blir realisert i praksis.

– Dette er eit nytenkande prosjekt, med spanande utforming og einsarta stil. Eg trur det blir rift om husa, og at dette blir eit viktig bidrag for tilflytting og tilbakeflytting til bygda vår, seier John i ein kommentar.

Han ser i tillegg potensialet for at prosjektet kan gje grunnlag for knoppskyting og gjentaking av liknande prosjekt andre stader i Vang eller Valdres.

– Denne måten å utvikle bustader på er nyskapande her i området, så dette var eit prosjekt vi veldig gjerne ville vera med på, avsluttar John.

Les meir på vangbygg.no