Velkomen til fjells Velkomen til fjells Velkomen til fjells
Velkomen til fjells Velkomen til fjells Velkomen til fjells

Vi høyrer veldig

gjerne frå deg

Berre litt nyfiken, eller fysen på å reservere tomt?

Arbeidet med å detaljprosjektere bustadene i Klukkargrende er påbegynt, og forventa ferdigstilt hausten 2021. Send oss ei melding dersom du ynskjer å få prospekt og prisar tilsendt, så får du det så snart det er klart.

Dersom du ynskjer å sikre deg draumetomta i Klukkargrende allereie no så er du velkomen til å ta kontakt for befaring og nærmare informasjon om kva vi kan tilby. Dersom du melder interesse tidleg i prosessen vil du også få tilbod om medverknad i teikne- og prosjekteringsprosessen.


Kontaktpersonar

Send ein e-post eller slå på tråden til ein av oss. Vi er ganske greie båe to.
Jan Egil Jægersborg

Jan Egil trådde sine barnesko like i nabolaget til Klukkargrende, og kjenner området betre enn dei fleste. Han jobbar til dagleg som IT-utviklar, og er for øvrig ein godt over gjennomsnittet aktiv tobarnsfar med mange timar i klatreveggen.

  janegil@klukkargrende.no

  +47 971 09 914

Eirik Høyme Rogn

Eirik vaks opp litt lengre aust i Vang, men vart trekt vestover av dei ville fjella. Han jobbar til dagleg som frilanser med ulike prosjekt, og er i ferd med å bli ein godt fastgrodd vangsgjelding med barn, hund og stasjonsvogn.

  eirik@klukkargrende.no

  +47 971 09 903

Generell e-post

hei@klukkargrende.no

Post- og kontoradresse

Tyinvegen 5151, 2975 Vang i Valdres